03 January 2022 Current Affairs Quiz

By | January 3, 2022

03 January 2022 Current Affairs Quiz

આજના કરંટ અફેર્સમાં આપણે U-19 એશિયા કપનો ખિતાબ જીતનાર દેશ, કુત્રિમ સૂર્ય બનાવવાની જાહેરાત કરનાર દેશ, રેલવે બોર્ડના નવા અધ્યક્ષ, ભારતીય તટ રક્ષક દળના 24માં પ્રમુખ, ખેલો ઈન્ડિયા યૂથ ગેમ્સ 2022-23ની મેજબાની કરનાર રાજય અને વિશ્વ રોબોટિક્સ ઈનોવેશનનું હબ બનવા માટે પંચ વર્ષીય યોજના બનાવનાર દેશ.  

03 January 2022 Current Affairs Quiz

03 Jan 2022 કરંટ અફેર કવિઝના ૧૦ પ્રશ્નો ની કવિઝ નીચે કલિક કરી આપી શકો છો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *